Pravidla užívání webových stránek (dále jen „Pravidla“)

I. Předmět úpravy
Tato pravidla upravují práva a povinnosti při provozování a užívání webových stránek dostupných na doméně www.balrstars.com a spravovaných společností Ondřej Suchánek, IČ 10789693, e-mail: info@balrstars.com

II. Vymezení pojmů
Pro účely těchto Pravidel se rozumí:
a) webovými stránkami jsou stránky dostupné na doméně www.balrstars.com a provozované společností Ondřej Suchánek IČ, 10789693, které odkazují na tato Pravidla;
b) uživatelem je každá osoba, která využívá webové stránky;
c) správcem je provozovatel webových stránek
d) službou je bezplatná služba dostupná v rámci webových stránek, která je uživateli elektronicky poskytována správcem v souladu s těmito Pravidly, a to včetně využívání uživatelského účtu;
e) Pravidly ochrany osobních údajů jsou pravidla upravující práva a povinnosti při zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek, která jsou nedílnou součástí těchto Pravidel a jsou zpřístupněny na webových stránkách www.balrstars.com

III. Podmínky pro Balr Stars
• Balr Stars si vyhrazuje právo na odebrání a znemožnění přístupu na web jakéhokoliv uživatele nebo smazání jakéhokoliv videa.
• Vyhrazuje si právo použít jakékoliv video z webu jak k soukromým tak k reklamním účelům.
• Neručí za přidaný obsah, pokud bude jakkoliv závadný. Tým Balr Stars se pokusí co nejrychleji řešit problémy s uživateli nahraných video materiálů, která porušují pravidla.
• Balr Stars si vyhrazuje právo na finanční odměnu z reklam na webu.
• Balr Stars si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla užívání webu.IV. Podmínky pro uživatele
• Uživatel může nahrávat POUZE svá videa, nebo od osoby, od které má povolení video zveřejnit.
• Nahrávat pouze obsah, který je na webu povolený - pokud to nedodrží, mohou být videa smazána a uživateli bude bez dalšího odebrán přístup na web www.balrstars.com
• Uživatel nesmí sdílet obsah, který je v rozporu s morálními zásadami, je urážlivý nebo nenávistný. V případě nedodržení těchto zásad, bude uživateli bez dalšího odebrán z webu www.balrstars.com a bude mu znemožněný přístup na web.
• Uživatel má zakázáno přidávat videa od ostatních uživatelů a dělat z toho "souhrnný profil".
• Pokud chce Balr smazat účet, stačí kontaktovat Balr Stars na instagramu nebo emailu, kde bude muset prokázat totožnost.
• Žádná z třetích stran nemá dovoleno používat materiál, který je nahraný na Balr Stars bez povolení od majitele.